USA vill göra det svårare för ransomware-hackare att kräva betalning i kryptovaluta från sina offer. Enligt uppgifter i Financial Times, som refereras av Reuters, planerar det amerikanska finansdepartementet att införa sanktioner redan den här veckan, enligt initierade källor.

Departementet ska också utfärda nya riktlinjer om de risker som är förknippade med att göra sådana ransomware-betalningar möjliga. Det kan handla om både böter och andra påföljder.

Nya regler för bekämpning av penningtvätt och regler för finansiering av terrorism, som förväntas komma senare i år, syftar till att begränsa användningen av kryptovaluta för betalningar vid ransomware-attacker och annan olaglig verksamhet, enligt tidningens uppgifter.