Att prata pengar lönar sig. Eller i alla fall att komma med löneanspråk redan vid anställningstillfället, det visar en rapport från fackförbundet Akavia om it-akademiker som examinerats under 2019 och 2020 och deras situation.

53 procent av de tillfrågade angav inte något lönenspråk vid anställningstillfället. Men de som kommit med löneanspråk hamnade på en medellön på 31 089 kronor per månad och de som inte gjorde det fick i snitt 29 442 kronor i månaden.

Rapporten visar också att 76 procent av de nyutexaminerade it-akademikerna i dag har en hel- eller deltidsanställning eller är företagare.

Samtidigt visar rapporten att arbetslösheten har ökat rejält sedan den förra undersökningen 2019. Nio procent uppger att de är arbetslösa eller i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och det är en ökning med sju procent sedan dess.

− En förklaring kan vara att en stor del av it-akademikernas arbeten finns inom olika konsultföretag som drabbats hårt av pandemin, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia, i en kommentar.

Trots det konstateras i rapporten att den ökade digitaliseringen pekar mot en ljus arbetsmarknad framåt.