Årets tillväxt på 17,3 procent på den globala halvledarmarknaden kan jämföras med fjolårets ökning som låg på 10,8 procent.

Detta enligt en rapport från analysföretaget IDC, där de också konstaterar att chippbristen väntas fortsätta minska under fjärde kvartalet i år, då kapacitetsökningarna accelererar.

Marknaden kommer att normaliseras och balanseras i mitten av 2022, och året därpå finns en möjlighet till överkapacitet.

I rapporten konstaterar IDC att den starka marknaden ”inte bara gagnar halvledarföretagen utan volymtillväxten på flera marknader fortsätter att driva väldigt stark tillväxt för hela halvledarmarknaden”.

Flera fabriker har förstärkts inför resterande del av året och kapacitetsutnyttjandet ligger på nästan 100 procent.

Frontend-tillverkningen kommer att börja möta efterfrågan under tredje kvartalet, medan brister kommer att finnas kvar i backend-tillverkningen och materialtillgången, uppger IDC i rapporten.

Omsättningen för 5g-halvledare väntas öka med 128 procent vilket gör att den totala försäljningen av halvledare för mobiltelefoner går upp med 28,5 procent.

Spelkonsoler, smarta hemmet och wearables ökar med 34 procent, 20 procent respektive 21 procent.

Omsättningen för fordonshalvledare ökar med 22,8 procent, och bristen väntas minska vid årets slut.

Halvledare för laptops växer med 11,8 procent och för X86-servrar med 24,6 procent.