Lindex har investerat i Voyado som ny plattform för CRM och marketing automation. Som implementationspartner och rådgivare har man valt konsultbolaget Avensia. Målet är att Voyado ska ge Lindex bättre möjlighet att använda kunddata för att kunna få ut mer relevant innehåll i sin kommunikation, och på sätt få lojalare kunder. För att lyfta över den befintliga datan till ett nytt system har det dock krävts en hel del jobb.

– Lindex har valt Avensia som partner för implementering av Voyado eftersom Avensia har rätt mix av strategisk och systemmässig kompetens. Avensia har stöttat Lindex i CRM arbetet under en längre tid och har god kunskap om våra ambitioner och vår verksamhet. Voyado kommer ge oss möjlighet att utveckla kundupplevelser på ett nytt sätt och tillåta oss att jobba på ett smidigare och mer centraliserat sätt med vår lojalitetsarbete, säger Therese Blom, chef för Sales Channels Operations på Lindex.

Avensia ska också hjälpa till med att hitta olika kundsegment för att kunna erbjuda mer personaliserade kundupplevelser, samt vara med och bygga upp nya kundresor i Voyado, som kan ligga till grund för mer automatiserad marknadsföring.

– Vi arbetar som en brygga mellan it-avdelningen och verksamheten. Det finns ett tekniskt verktyg på plats, och Avensia kommer att bistå Lindex med att implementera sin CRM-strategi och översätta de affärsmässiga behoven till rätt systemlogik, säger Avensias vd Robin Gustafsson och fortsätter:

– Våra experter inom CRM och kundlojalitet har både teknisk och strategisk kompetens och lång erfarenhet av relationsskapande handel. Här har kunddatan en viktig roll, men det är minst lika viktigt att organisationen som hanterar den kan använda den på rätt sätt.