Som vi skrivit tidigare utgör City Networks regelinriktade Compliant Cloud en viktig del av nya ägaren Ivers molnstrategi. Det svenska e-signerings och id-företaget Scrive är den senaste kunden som valt det alternativet. Det motiveras bland annat med att om man har signering av juridiskt bindande dokument som affärsidé så är säkerhet, trygghet och regelefterlevnad en grundsten.

– Efterfrågan på e-signering och id-tjänster är enorm, och på Scrive har vi bestämt oss för att bli störst på den europeiska marknaden. Eftersom det idag inte finns något giltigt dataöverföringsavtal mellan EU och USA har vi beslutat att drifta Scrive på ett europeiskt moln som lever upp till lokala lagar och regler. För detta ändamål är City Network det självklara och bästa alternativet, säger Scrives cto Tage Borg.

I dagsläget har Stockholmsbaserade Scrive drygt 6 000 kunder i över 50 länder, och Scrive kommer inledningsvis att driftas via Compliant Cloud-noden på City Networks datacenter i Stockholm.

– Förutom att vara en molnpartner som lever upp till våra och kundernas högt ställda krav på säkerhet kommer City Network vara en viktig del i vår tillväxtstrategi, eftersom deras europeiska räckvidd gör det möjligt att växa med dem, säger Tage Borg.

Johan Christenson, vd och grundare av City Network ser fram mot samarbetet med sin nya svenska kund.

– Med en automatiserad och säker avtalsprocess får organisationer både snabbt och enkelt bättre kontroll, samtidigt som man sparar tid. Som användare av Scrive vet jag att deras tjänster ger allt detta. Med sitt starka fokus på säkerhet och regelefterlevnad är jag verkligen glad över att City Network har möjligheten att vara med på Scrives tillväxtresa och att sätta en ny standard för e-signering, säger han.