Tröskeln till att medverka till digitaliseringen har sänkts med hjälp av sådant som low code-verktyg och AI-stödd utveckling och det har lett till att tekniken demokratiseras på många företag.

Av de anställda utanför it-avdelningen som använder sig av den sortens verktyg sysslar de flesta med att bygga analytics-förmåga, 36 procent, visar en ny undersökning från analysföretaget Gartner. Men många ägnar sig också åt att bygga exempelvis digitala handelsplattformar, AI och automatisering.

Gartner kallar gruppen för ”business technologists” och definierar den som anställda som inte rapporterar till it-avdelningen men som skapar teknik- eller analysfunktioner för intern eller extern affärsanvändning.

77 procent av dem använder sig av en kombination av automatisering, integration, applikationsutveckling och AI-verktyg i sitt dagliga arbete.

Och att demokratisera it så att fler blir inblandade i digitaliseringen är lönsamt – enligt Gartner är de 2,6 gånger mer benägna att accelerera digitaliseringens positiva utfall för affären.

– De bästa företagen tävlar i den digitala ekonomin genom att utnyttja expertisen och uppfinningsrikedomen hos alla sina anställda, och progressiva cio:er samarbetar med andra i företagsledningen för att göra det, säger analytikern Raf Gelders.

Enligt rapporten skapar inte demokratiseringen någon stor klyfta till it-avdelningen. Fyra av fem svarande uppgav att de ansåg att det var värdefullt att samarbeta med it-avdelningen snarare än att försöka kringgå dem med hänvisning till ökad innovation, säkerhet och snabbhet.