Det handlar om så kallad reverse engineering, där man utgår från hur något ser ut och sedan kopierar det och Samsungs mål är att få fram chipp som agerar mer som den mänskliga hjärnan genom att kopiera neuronstrukturen. Genom att kopiera hur neuronerna ansluts och hur starka olika anslutningar är vill man skapa en karta som klistras in i 3d-chipp, rapporterar Engadget.

På så sätt hoppas man kunna ta en genväg till att få AI att fungera som mänskliga hjärnor och på samma sätt kunna lära sig nya koncept och anpassa sig till förändrade förhållanden.

Men metoden är inte enkel – en mänsklig hjärna har ungefär 100 miljarder neuroner med tusen gånger fler synaptiska länkar vilket innebär att ett chipp skulle behöva cirka 100 miljarder minnesenheter. Så även om det kan vara en väg mot mer mänskligt fungerande AI så är det fortfarande långt kvar.