Över 100 företag, bland annat Amazon Web Services, Google, IBM och Microsoft, har gått samman med EDM Council för att skapa ett gemensamt ramverk för molndata, Cloud Data Management Capabilities (CDMC), rapporterar ZDNet

– EDM Council är ärade att ha främjat utvecklingen av CDMC-ramverket för att bidra med granskningsbar och certifierad molndatahantering tillgänglig som en kostnadsfri licens för alla branscher, säger John Bottega vid EDM Council.

Ramverket är uppdelat i sex komponenter, 14 datakapaciteter och 37 underkapaciteter som ska hjälpa organisationer hantera sina molnimplementering. Bland de sex komponeterna finns datahantering och ansvar, katalogisering och klassificiering, datatillgänglighet och användning, dataskydd och integrietet samt datalivscykel och teknisk arkitektur.

– Hur snabbt företag reagerar på förändring är skillnaden mellan de som lyckas navigera i framtiden och de som hamnar på efterkälken, säger Evren Eryurek vid Google Cloud till Zdnet och fortsätter:

– CDMC-ramverket kommer vara en fantastisk resurs för företag som fortsätter accelerera sin digitala transformation och utveckla sin verksamhet genom att effektivt använda realtids-data.

Läs också: Google bygger nytt moln – ”på Europas villkor”