Microsoft låter meddela att utvecklare som satsar på öppen källkod i sina projekt ska få möjlighet att ansöka om gratis Azure-krediter, något som till exempel kan användas vid testning eller för lagring i molnet.

Redan nu har några projekt beviljats gratis Azure-krediter, däribland FreeBSD, Alma Linux, Haskell och Snakemate.

Observera att det krävs att källkoden publiceras under en OSI-godkänd licens för att kvalificera sig för programmet. Krediterna gäller i ett år, men det finns möjlighet att ansöka på nytt varje år.

Vill du skicka in en ansökan gör du det genom att fylla i ett formulär på Microsofts sajt för öppen källkod.