Det handlar om Visma Enterprises lönesystem HR-plus, som nu ska hjälpa till att hantera runt 6 000 löner varje månad, och för Max är det framför allt automatiseringen i systemet som lockar.

– Vi har velat gå bort från stora manuella insatser och handpåläggning till att automatisera processer. Målet har varit att lösgöra tid och kunna fokusera på att vara ett stöd för våra kollegor i lönerelaterade frågor, och där har HR-plus varit en starkt bidragande faktor, säger Maria Markström, lönechef på Max Burgers.

I HR-plus ingår även de lönenära funktionerna LAS, lönerevision, sjuk/rehab och resa. Implementeringen av det nya systemet startar nu under hösten, och första lönerna i nya lönesystemet kommer att betalas ut i oktober 2022.

– Vi är otroligt glada för förtroendet att få leverera HR-plus lön till Max Burgers. HR-plus är ett kraftfullt lönesystem som kommer att bidra till förändrade och effektiviserade arbetssätt med automatiska och kvalitetssäkrade löneprocesser. Allt med stöd av den senaste tekniken, säger Sofia Gerstenfeld, vd på Visma Enterprise.