Kammarkollegiet har gett tilldelning i sin upphandling Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling, och det är åtta bolag som finns med på ramavtalet, som trädde i kraft den 16 september och gäller i fyra år och har ett maximalt avtalsvärde på 1,2 miljarder kronor. Kammarkollegiets uppskattade totalvärde ligger dock på 1 miljard, vilket är baserat på statistik från det tidigare ramavtalet som löpte ut 31 jul 2020.

De åtta konsultbolag som valts ut är B3, Capgemini, Nexer, PA Consulting, Ramboll, Sonder, Syntell och Valcon.

Flera av vinnarna ingår i en större konstellation. B3 har till exempel gått in som ledare i ett konsortium vid namn B3 Management Sourcing, där även Prifloat Consulting, House of Stratvise, Prospero Management och Eight Am ingår.

– Ramavtalet som omfattar managementtjänster är mycket värdefullt för oss på B3 och stärker våra positioner inom myndighetssektorn. Nyligen tecknade vi ramavtal även inom it-konsulttjänster och att vi nu har dubbla ramavtal med Kammarkollegiet bekräftar vår förmåga och bredd som leverantör, säger Sven Uthorn, vd och Koncernchef för B3 Consulting Group.

Detsamma gäller Valcon, som är med i upphandlingen genom Valcon, Kvadrat & Anders Risling Konsortium. För ett bolag som Kvadrat innebär det att man är kvar, då man även var med i det tidigare managementavtalet inom verksamhets- och organisationsutveckling, vilket man ser som väldigt viktigt för koncernens nio regionbolag.

– Hos oss på Kvadrat är alla konsulter egenföretagare och entreprenörer och vår mission är att bidra till ett bättre samhälle genom att arbeta för att frigöra kraften som finns i entreprenörskap. Vår affärsmodell med egenföretagande och gemenskap, kombinerat med vår förmåga att vinna den här typen av ramavtal attraherar premiumkonsulter med genomgående senior kompetens och lång erfarenhet, säger Marit Barklund, ansvarig för stora ramavtalsupphandlingar på Kvadrat.