Digitala marknadsplatser som Amazon förväntas växa framöver. Men trots det så bedöms de inte nå samma starka position i Sverige som i många andra länder. Det framgår av en rapport som Konkurrenverket gjort som en del i ett regeringsuppdrag om att kartrtlägga utvecklingen av e-handeln i Sverige ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv.

En förklaring är att e-handeln i Sverige hunnit etablera sig väl redan innan utländska aktörer kommit in och att svenska konsumenter inte handlar från digitala marknadsplatser i samma utsträckning som konsumenter i andra länder.

I Sverige finns inte någon enda dominerande digital marknadsplats utan de ses mer som en av flera möjliga försäljningskanaler.

Och i en enkät uppger sju av tio svenska e-handlare att de inte finns på någon digital marknadsplats. För de som ändå gör det står den externa plattformen bara för runt 1-20 procent av omsättningen. Ofta saluför också e-handlare bara en del av sitt sortiment på en digital marknadsplats och behåller en del exklusivt i sin egen webbutik.

Totalt sett bedöms konkurrensen inom svensk e-handel vara god och den kännetecknas enligt rapporten av ”en mångfald av företag, ett varierat utbud av varor och tjänster, inträde av nya företag, en stor grad av innovation och nya produkter, en allmän prispress och transparens där aktiva konsumenter aktivt prövar olika alternativ och ställer krav.”

Läs också: Kan mat på nätet knäcka stormarknaderna?