Att kommuner går ihop och upphandlar it tillsammans har vi sett fler och fler exempel på. Nu har även Munkedal och Sotenäs, två grannkommuner i Bohuslän, valt att samverka när det var dags för ett nytt affärssystem.

Det är inte heller första gången man samarbetar utan man har sedan tidigare en gemensam it-organisation och många gemensamma verksamhetssystem, som personal- och lönesystem samt system för ledning och styrning. Och nu har man alltså även ett gemensamt ekonomisystem, efter att tidigare haft varsitt.

– Unit4 hade den bästa mixen av funktionalitet och pris enligt den utvärderingsmodell som kommunerna med bolag använde sig av. Vi hoppas att systemet kommer innebära ett steg i digitaliseringen genom att gå från manuella rutiner till automatisering. Med stora möjligheter att samarbeta mellan kommuner och bolag i stort och smått, säger Marina Bragd Karlsson, upphandlare hos Sotenäs kommun.

Kommunerna och deras tillhörande bolag har satt som mål att få det gemensamma ekonomisystemet på plats från våren 2022.

– Kommunernas ekonomichefer har gjort bedömningen att det finns många fördelar med en gemensam redovisningsstandard och gemensamt ekonomisystem. På samma gång ökar graden av effektiviseringar och automatiseringar och man sparar pengar både initialt och när det kommer till utvecklingskostnader. Något som är i linje med uppdraget i upphandlingen att minska manuella arbetsmoment och fokusera på automatiseringar samt effektivare ekonomiprocesser, säger Alexander Drevstad, nordisk försäljningschef på Unit4.