I takt med den ökade digitaliseringen har cyberattacker blivit ett allt vanligare vapen när det uppstår konflikter mellan världens länder.

Senaste nytt är att Storbritannien har bestämt sig för att satsa fem miljarder brittiska pund (motsvarande 59 miljarder kronor) på att skapa ett nytt centrum för digital krigföring i Samlesbury, Lancashire. Enligt ett pressmeddelande från den brittiska regeringen blir namnet National Cyber Force (NCF).

Tanken är att Storbritannien ska ha kapacitet att slå tillbaka om länder som Ryssland, Kina och Nordkorea utför cyberattacker mot landet. Till exempel kan det bli aktuellt att slå till mot kraftverk, infrastruktur och teleoperatörer som vedergällning, något som ska avskräcka eventuella angripare.

Målsättningen är att den nya anläggningen ska stå klar senast 2030, rapporterar Bleeping Computer.