The Apache Software Foundation har skickat ut en viktig uppdatering till Apache HTTP Web Server och alla användare rekommenderas att installera den nya versionen så snart som möjligt.

Version 2.4.50 av Apache HTTP Web Server täpper nämligen till en allvarlig sårbarhet med beteckningen CVE-2021-41773 som utnyttjas aktivt av hackare i dagsläget.

Dessutom åtgärdas en sårbarhet med beteckningen CVE-2021-41524 och det finns en risk att även denna kommer utnyttjas av hackare på sikt.

Totalt kan hundratusentals servrar vara i farozonen, varav merparten återfinns i Nordamerika och Europa.

Vill du veta mer om sårbarheterna kan du surfa vidare till Bleeping Computer.