Ica konstaterar att när man började satsa stort på it för 15 år sedan var utbudet av colocation inte lika stort, och valde därför att bygga nya egna serverhallar. Men tiden när det är lönsamt för en stor livsmedelskoncern att driva egna datahallar är nu förbi.

Det konstaterar Icas infrastrukturchef, Ola Andreasson, och betonar också att ökad virtualisering, effektivisering och mer it i molnet gör att även skalbarhet och nyttjandegrad påverkas, särskilt eftersom hallarna dessutom har några år på nacken. Istället vill man lägga fokus på sin kärnverksamhet.

– När vi byggde hallarna fanns det få alternativ att välja mellan och det var den mest uppenbara vägen framåt för oss som bolag. Idag har marknaden utvecklats en hel del och samtidigt har vi helt andra krav på stabilitet och hållbarhet kring vår it. Faktum är att år 2021 finns nog egentligen få riktigt goda skäl till att driva egna serverhallar, säger Ola Andreasson, som även räknat på ineffektiviteten.

– Tittar man exempelvis på vår nyttjandegrad så inser man hur ineffektivt det kan vara att drifta egna hallar. Vi har legat på en nyttjandegrad på ca 60 procent under de senaste åren men betalar för 100 procent, och det kan knappast anses som en god investering.

Istället har Ica sålt sina serverhallar till Conapto, och inledningsvis hyr man plats i dem som en colocationaffär, för att successivt flytta in sin infrastruktur in i Conaptos datacenter, som datacenterbolaget uppger är klimatneutralt.

När flytten är klar ska även Conapto ansvara för att avveckla hallarna på ett miljömedvetet sätt och återlämna dem till fastighetsägaren. Ica betonar det faktum att det inte bara varit en ekonomiskt lönsam affär, utan även ett bra sätt att svara på sina egna hållbarhetsmål.

Och även här har Ica kvantifierat flytten. Kostnadsmässigt räknar Ica på att spara cirka 50 procent per år. Gällande hållbarhet har man åstadkommit en minskning i koldioxidutsläpp som motsvarar utsläpp från 1 084 flygresor mellan Stockholm och Göteborg.

– Just hållbarhetsfrågor har historiskt sett varit en svår nöt för oss på it, då det har varit en utmaning att kunna påvisa förbättringar i våra egna hallar. I och med den här förflyttningen kan vi nu på ett väldigt tydligt sätt visa vilka besparingar vi gör och vad vi kan bidra med till koncernens hållbarhetsmål. Det har varit en väldigt positiv och uppskattad del av projektet, säger Ola Andreasson.