Microsoft har publicerat en ny upplaga av Digital Defense Report, en rapport som ger en bild av de digitala hoten under perioden juli 2020 till juni 2021.

Ett av de största hoten för tillfället är statsstödda hackare och i det segmentet sägs Ryssland stå för 58 procent av de attacker som har upptäckts av Microsoft.

Den vanligaste måltavlan för dessa hackare är myndigheter i USA, Ukraina och Storbritannien, följt av övriga Nato-länder. Antalet lyckade attacker har ökat från 21 procent till 32 procent jämfört med föregående period.

Efter Ryssland pekas Kina ut som det största hotet, men de statsstödda hackarna därifrån står ”bara” för en knapp tiondel av attackerna. Andra länder som pekas ut i rapporten är Iran och Nordkorea.

Det bör förstås påpekas i sammanhanget att Microsoft är ett amerikanskt företag, så det är inte särskilt konstigt att det är just Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea som pekas ut i rapporten.

Totalt omfattar Microsofts rapport drygt 7 500 cyberattacker, vilket bara är en bråkdel av den totala mängden attacker i världen.