Det här är ett tecken på att EU kan komma att öppna upp en utredning. Det skriver nyhetsbyrån Reuters som tagit del av ett frågeformulär som EU-kommissionen skickat till Microsofts konkurrenter, och som fokuserar på perioden mellan 2016 och 2021.

Microsoft lanserade Teams tidigt 2017 för att konkurrera med bland annat Slack på den snabbt växande collaboration-marknaden.

Slack, som köptes upp av Salesforce i år, tog sitt klagomål till EU-kommissionen förra året.

Slack hävdar att det bryter mot konkurrenslagar att knyta ihop Teams och Office, och uppmanar EU-kommissionen att separera de båda. De pekar på att Microsoft förinstallerar Teams, att det är svårt att avinstallera den och att Microsoft inte delar med sig av viktig information som kan göra så att konkurrerande produkter fungerar tillsammans med Teams och Office.

Det här har föranlett kommissionen att ställa frågor om paketerade produkter ger företag tillgång till data som kan öka marknadsstyrkan på båda marknaderna och samtidigt göra det svårare för konkurrenter, särskilt de som bara har en produkt.

Kommissionen ställer också frågor om hinder för att ta sig in eller expandera på appmarknaden för arbetsplatsen.

Konkurrenterna får även frågor om kunder som har bytt till Teams eller Office och hur mycket försäljning de förlorat på detta.

Andra leverantörer som tillhandahåller arbetsplatsappar är bland annat Zoom, Google, Facebook och Cisco.