För att få bättre koll på sin införsäljning till återförsäljarna har Pågen valt att investera i en ny plattform för beslutsstöd. Valet föll på schweiziska Board, som ägs av Nordic Capital. Installationen har gjorts med hjälp av Boards partner Attollo.

Pågens huvudmarknad är de skandinaviska länderna, men produkterna exporteras också, till totalt 25 länder. Med den nya installationen hoppas Pågens ekonomiavdelning få bättre koll på sina incitamentsprogram, tack vare komplexa beräkningar och hantering av stora datavolymer samt rapporteringsstöd. Utöver att hålla koll på löner och ersättningar till säljpersonalen ska projektet också hjälpa Pågen att kalkylera och analysera kostnader.

– Boards beslutsplattform möjliggör flera processförbättringar i vårt säljarbete. Förutom bättre och effektivare beräkningar och analyser kommer vi få en ökad visibilitet inom företaget. När vi sett hur flexibel och kraftfull Boards lösning är så har det övertygat oss om att deras verktyg är det rätta för oss och våra behov, säger Mikael Radnell, it-chef och controller på Pågen.

Jakob Hartzell, som nyligen tillträdde som Nordenchef för Board, säger att det är en spännande affär, inte minst eftersom det är en av de första man gör med sin nya partner.

– Vi är verkligen glada över att få sätta igång detta projekt med Pågen. Det känns också mycket spännande att få fortsätta utveckla partnerskapet med Attollo, med vilka vi både samarbetar i projektet och i vår fortsatta expansion i Norden, säger han.