Det är Linux Foundation som får 10 miljoner dollar årligen i ett branschöverskridande åtagande från teknik-, finans-, telekom- och cybersäkerhetsindustrierna för att säkra programvarukedjan.

Den återkommande investeringen kommer att riktas till Open Source Security Foundation, OpenSSF, ett samarbetsinitiativ över olika branscher som sjösattes av Linux Foundation i augusti förra året. Bakom finansieringen står bland annat Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Ericsson, JPMorgan Chase, Red Hat, Dell och Oracle.

Det skriver nyhetssajten Venturebeat.

Den här satsningen kommer vid en tid då leveranskedjan har utsatts för flera attacker, vilket bland annat fått president Joe Biden att kräva åtgärder för att förbättra nationens cybersäkerhetsförsvar, däribland att säkra öppen källkodsprogramvara som används inom federala informationssystem.

Nu ska också öppen källkods-pionjären Brian Behlendorf, som var med och skapade Apache-webbservern, leda OpenSSF på heltid, och han får som primär uppgift att skapa en effektiv och samarbetsinriktad gemenskap.