Enligt ett nytt lagförslag kan det komma att bli förbjudet med anonyma domänregistreringar i EU, detta under förutsättning att Europaparlamentet röstar ja till förslaget.

Tanken är att uppgifter som namn, adress, mejladress och telefonnummer ska kunna verifieras, detta till skillnad från i dagsläget där det är fritt fram att hitta på falska uppgifter eftersom det inte förekommer någon kontroll.

Syftet med ändringen är att göra det svårare för personer som vill sprida skadlig kod eller ägna sig åt andra kriminella verksamheter på internet, rapporterar Bleeping Computer.

Det finns emellertid kritiker som menar att ändringen skulle göra det svårare för aktivister och visselblåsare att nå ut med viktig information, detta då de riskerar att råka illa ut om de använder sina riktiga uppgifter.