Täby kommun har lämnat det hus man suttit i sedan 1950-talet, och i samband med det har kommunen även passat på att investera digitalt. I det gamla kommunhuset hade man datacentret inhyst i en lokal som inte var särskilt anpassad för ändamålet. Därför valde man inte bara att bygga ett nytt kommunhus utan även ett nytt datacenter.

Det blev Coromatic som vann kommunens upphandling, med uppdraget att designa och bygga ett datacenter med utgångspunkt att det ska fungera i många år framöver.

Parallellt med att man flyttar hem sin data har kommunen också satsat på att digitalisera fler tjänster. Enligt en uppskattning använder man sig av upp emot 400 olika system för att sköta den kommunala verksamheten, och det ställer också högre regulatoriska krav.

– Utvecklingen i vår verksamhet har gått mot att vi flyttar hem allt mer data av både regulatoriska och säkerhetsmässiga skäl. Det ställer förstås ännu högre krav på datacentret och den digitala infrastrukturens funktionalitet, säger Roland Kevin, ansvarig för digital infrastruktur och teknik på kommunen.

Kommunen hade redan inför flytten en tydlig målsättning att alla medarbetare ska kunna jobba hemifrån, och för att tjänster och system ska vara tillgängliga dygnet runt har man även valt att bygga ett redundant datacenter på en annan plats, som ska ta över om det primära datacentret slås ut.

– Tillgänglighet är grunden för vårt arbete i kommunen. Därför har vi säkrat upp mot alla olika eventuella scenarion som brand, strömavbrott eller att nätverksinfrastrukturen inte fungerar, säger Roland Kevin.

Precis som många andra datacenter har man valt att ta tillvara all värme som alstras av servrarna. Den kommer att återanvändas för att värma upp kommunhuset.

– Som kommun vill vi förstås vara en föregångare på miljöområdet. Coromatic föreslog en lösning där värmen från datacentret kunde återvinnas för att värma upp delar av byggnaden. Det ger besparingar både på miljö- och elkontot, säger Roland Kevin, som säger att Coromatic även fått i uppdrag att underhålla anläggningarna.

– Coromatic har en bra kombination av hög servicegrad, ett tydligt miljötänk och en expertis som är viktig att ha med eftersom vi hela tiden utvecklar verksamheten inom det digitala området.