I en intervju med The Guardian säger Michael Ambühl, professor i förhandling och konflikthantering, tidigare chefsförhandlare mellan Schweiz och EU samt grundare av världens första center för diplomativetenskap, att han tror att AI kommer få en allt större roll i förhandlingar mellan länder.

Enligt Michael Ambühl ska AI redan spela en betydande roll vid händelser som inför FN:s klimatkonferens nästa månad och i förhandlingarna efter brexit. Men än så länge är AI-användningen fortfarande i ett tidigt skede.

– Allt runt datavetenskap, artificiell intelligens, maskininlärning... vi vill se hur de kan tjäna diplomatin, säger Michael Ambühl till The Guardian.

Idag används maskininlärning för att göra saker som att utvärdera datas integritet. I framtiden skulle det kunna vara att identifiera mönster i ekonomiska data för handelsavtal och standardisera vissa delar av en förhandling. Michael Ambühls center för dilpomativetenskap tittar också på hur matematiska områden som spelteori kan användas för att testa olika scenarion inför en förhandling.

Michael Ambühl klargör dock att AI enbart ska användas som ett beslutsunderlag. Inte för att fatta själva besluten.

– Du kan inte lita blint på det, men du kan inte heller lita blint på politikers magkänsla.

Läs också: Facebook ska träna en AI att se på saker som en människa