– I de flesta fall kommer tillstånden bara att kosta en symbolisk krona per kommun eftersom vi erbjuder så många tillstånd, säger Urban Landmark, PTS.

Nätoperatörerna avser att bygga ut wimaxnät och i många fall är det den nya standarden för mobil Wimax som det handlar om.

Konkurrerar med 3g
En intressant nyhet är att Telia sökt tillstånd för att bygga ett mobilt wimax­nät i nationell skala, en direkt konkurrent till gsm/3g/hsdpa, som Ericsson levererar runt om i världen.

– Telia vill ha möjlighet att erbjuda mobila bredbandstjänster med wimaxnät. Med wimax kan vi även erbjuda triple play i glesbygden i Sverige, säger Tommy Ljunggren, ansvarig på Teliasonera.

Telia ska de närmaste månaderna utvärdera affärsmöjligheterna med de nya wimaxnäten. Det handlar om stora investeringar vid utbyggnad i hela landet.

Tre uppstickare
Telia erbjuder i dag adsl till 93 procent av de svenska hushållen och de nya wimaxnäten ger möjlighet att erbjuda bredband till en stor del av de återstående hushållen. Sådana möjligheter öppnas även för Bredbandsbolaget som har sökt tillstånd i 160 kommuner.

Tre uppstickare har sökt många tillstånd. IP-Only har sökt i 289 kommuner. Forest Star i 289 kommuner och The Bee Factory i 287 kommuner.

37 kommuner har sökt tillstånd för att bygga egna nät.
– IP-Only planerar bygga ut wimaxnät för att nå stor befolkningstäckning. Vi planerar erbjuda triple play, säger Mikael Westerlund, ansvarig för nätutbyggnad i IP-Only.

PTS räknar med att det bara blir budgivningsstrid mellan nätoperatörerna i några få riktigt stora kommuner, som Stockholm. I mindre glesbygdskommuner finns marknad för endast en eller två operatörer.

Dyra nät
De stora kostnaderna gäller nät­utbyggnaden. Stora operatörer med befintliga nät, som Telia, kan få kostnader på hundratals miljoner kronor.

Nya operatörer kan få kostnader i miljardklassen om de ska täcka en stor andel av Sveriges befolkning. De måste bygga ut eget nät för att nå huvudorten i respektive kommun och sedan bygga ut lokala wimaxnät.

Fakta

  • Standarden för mobil wimax heter ieee 802.16e och den ska klara mobil kommunikation av alla slag, inklusive mobiltelefoni. De kommersiella produkterna är ännu inte färdiga.
  • Standarden ieee 802.16-2004 är avsedd för fast bredbandskommunikation. Produkter finns framme.