Binero Group, som numera vill vara ett svenskt molnalternativ främst för små och medelstora företag, investerar stort i öppen källkod och öppna standarder genom köpet av Redbridge.

Redbridge är ett öppen källkods-företag med 40 medarbetare som jobbar med it-drifttjänster, containerteknologi och applikationsutveckling. Under 2020 landade omsättningen på 74,2 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 7,6 miljoner.

Från Bineros håll uppger man att förvärvet dels ska bidra med betydande omsättning med återkommande intäkter och stabil lönsamhet, dels att det finns en hel del kompletterande kunderbjudanden inom exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel. Och inte minst lyfter man bolagets kundbas och tekniska kompetens. Nu ska man tillsammans erbjuda tjänster i Bineros datacenter till Redbridges kunder, samtidigt som man skriver att ”företagsgemensamma funktioner kan effektiviseras ytterligare”.

Prislappen landar på 99,2 miljoner kronor när Binero köper samtliga aktier i de båda bolagen Redbridge AB och Redbridge Technology AB. Affären beräknas vara slutförd under sista kvartalet i år. Bineros vd Charlotte Darth säger att affären ska ses som ett bevis på den strategiska inriktning Binero har valt.

– Både Redbridge och Binero brinner för öppen källkod och öppna standarder och vi har goda möjligheter för tillväxt, där marknaden efterfrågar lösningar byggda på high performance open source-lösningar. Med Bineros högpresterande molntjänster och Redbridges specialister inom modern applikationsutveckling och containerteknologi, kan vi nu erbjuda marknaden en komplett tjänst och tillföra ännu större kundvärde, säger hon.

Och Stefan Andersson, vd och medgrundare av Redbridge, ser också fördelar med samgåendet.

– Redbridge har långa kundrelationer och våra engagerade, kunniga medarbetare är mycket uppskattade bland våra kunder. Samgåendet med Binero gör att vi nu kan erbjuda våra kunder framtidssäkrade molntjänster till våra kunder och spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger han.

Köpet ska delvis finansieras med en riktad nyemission, och enligt Bineros styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg är det en affär som går helt i linje med det nya bolag man vill bygga.

– Drygt två år har gått sedan vi i styrelsen fattade beslut om en ny långsiktig inriktning för Binero. Vi valde att fokusera på öppna infrastrukturella molnlösningar med en passion för klimatfrågan och ESG. I juni 2020 var Bineros datacenter först i världen med att erhålla den internationella miljöcertifieringen Fossil Free Data. Vi brinner för dessa frågor och samgåendet med Redbridge är ytterligare ett steg i vår resa att bli en ledande aktör inom molntjänstmarknaden för de kunder som efterfrågar klimatsmarta lösningar med europeisk lagring av data, säger han.