Det brittiska chippföretaget Arm, som är på väg att köpas upp av Nvidia, lanserar verktyg som ska dra upp farten i utvecklingen av internet of things-enheter rejält, rapporterar Reuters.

I dag ser processen ut så att hårdvaran tillverkas först och sedan skriver utvecklare koden till dem – en procedur som tar runt fem år. Men nu är tanken att utvecklarna ska kunna koda mjukvaran samtidigt som hårdvaran tillverkas vilket skulle korta tiden med runt två år.

Det hela går till så att Arm inte bara skickar de underliggande ritningarna för de fysiska chippen till elektronikindustrin utan samtidigt också skickar en virtuell version till ett molnföretag som kan göra en simulering av chippets kretsar. Den simuleringen kan sedan användas av utvecklare för att skriva sin kod samtidigt som tillverkarna tar fram det fysiska chippet.