Efter ett antal rättsliga turer är det nu klart att HiQ vunnit Försvarsmaktens upphandling. Redan 2019 avgjordes upphandlingen, men har sedan dess överklagats och nu prövats i samtliga tre rättsinstanser, det vill säga Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Samtliga instanser har avslagit överklagan så nu kan ramavtalet träda i kraft. Avtalet är på två år, med option på förlängning i ytterligare två år.

Ramavtalet innehåller teknisk utveckling och förvaltning av de externa digitala kanalerna samt implementering och förvaltning av digitala medier. Detta gäller både befintliga webbplatser och eventuella digitala kanaler som skapas i framtiden. Övriga områden som ingår i ramavtalet är utveckling, analys och utredning, projektledning och rådgivning, säkerhetsgranskning, beställarstöd, informationsarkitektur, utbildning, design samt tillgänglighetskravställning. Och dessutom ska HiQ stå för underhåll och support.

– På Försvarsmakten har man högt ställda krav gällande säkerhet på applikationer och infrastruktur såväl som på upphandlade leverantörer. Vi är stolta över att ha blivit utvalda som leverantör och ser det som ett kvitto på att vi är en pålitlig leverantör samt har förmågan att leverera tekniskt avancerade lösningar med hög kvalitet, säger HiQ:s vd Sven Ivar Mørch, som ser fram emot att få komma igång.

– I takt med att digitala system blir allt mer verksamhetskritiska ser vi en ökad efterfrågan på våra drift- och supporttjänster, och på våra enheter inom application management servar vi redan idag över hundratalet digitala tjänster. Försvarsmakten kommer bli väl omhändertagna hos oss.