Analysföretaget Gartners senaste prognos för it-investeringar under nästa år landar på totalt 4 500 miljarder dollar, en öking med 5,5 procent jämfört med i år.

– Organisationer kommer alltmer att bygga ny teknik och mjukvara, snarare än att köpa och implementera dem, vilket leder till generellt lägre utgiftsnivåer 2022 jämfört med 2021, säger John-David Lovelock, forskningsdirektör på Gartner i en kommentar.

Det område som har starkast tillväxt nästa år är mjukvara för företag som väntas växa med 11,5 procent.

Under pandemin när distansarbetet tog fart växte utgifterna för enheter med 15,1 procent men det väntas sjunka till 2,3 procents tillväxt.