Möjligheten att varva arbete hemifrån med att komma in till kontoret är en klar trend. Och den möjligheten välkomnas av många svenskar det framgår tydligt i Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet som kom i dag.

Totalt sett har nästan hälften av alla yrkesarbetande svenskar arbetat hemifrån under pandemin – runt 20 procent hela tiden. Sju procent av alla som jobbat hemma är missnöjda med hur arbetet gått medan över 80 procent anser att det fungerat bra.

90 procent av alla som jobbat hemifrån vill fortsätta göra det även om det ser olika ut i olika grupper.

Tjänstemän, högskoleutbildade, personer i höginkomsthushåll, storstadsbor och de med hemmaboende barn är de som uppskattar hemmajobbandet mest. Medan personer i låginkomsthushåll, gymnasieutbildade, arbetare, singlar, landsbygdsbor och unga mellan 16 och 29 år är mindre positiva.

Men skillnaderna är små – i alla dessa grupper vill minst åtta av tio ha möjligheten att arbeta hemifrån.

En utmaning när vi nu börjar mixa kontorsjobb och hemmajobb är hur vi möts. De flesta, 85 procent, tycker att helt digitala möten fungerar bra och bara två procent är missnöjda. När det kommer till hybridmöten där några är på arbetsplatsen och andra hemma så är betyget inte lika högt – 68 procent tycker att det fungerar men 19 procent är negativa.

Att fortsätta jobba på distans hela tiden är det inte så många som vill. I snitt vill alla olika grupper jobba runt 45 procent hemifrån.

Mest sugna på att vara på arbetsplatsen är grupperna singlar och 16–29-åringarna – grupper som delvis överlappar varandra.