Norrköpings Tidningars Media, NTM, är ett stiftelseägt bolag. Nyligen valde koncernen att investera i ett nytt affärssystem, då man ansåg att det tidigare hade spelat ut sin roll. Jan Eric Johansson, ekonomichef på NTM-koncernen, säger att man gjorde man en utvärdering och kom fram till att Unit4 ERP var det system som passade bäst för koncernens framtida behov. Projektet är just nu i en uppstartsfas.

– Projektorganisationerna är på plats både hos oss och hos Unit4, så nu börjar det egentliga arbetet, säger han och lyfter särskilt den multiföretagshantering som finns i det nya systemet som något som kommer underlätta för koncernen, som består av ett stort antal företag.

– Dessutom fick vi ett stort förtroende för Unit4:s organisation under upphandlingen, säger han.

Sam Özel, försäljningschef på Unit4, tror också att skalbarheten i systemet spelat en stor roll, men han lyfter även affärssystembolagets referenskunder som en viktig faktor.

– Det kändes som ett naturligt val för NTM-koncernen att titta på våra lösningar eftersom vi har bra referenskunder inom media. Dessutom kan vi erbjuda en standardiserad lösning som inte kräver några kostsamma anpassningar. Man förstod även att det finns tillväxtpotential i vår lösning, där man kan addera till nya moduler om man önskar och behöver, säger han.