Forskare vid University of Colorado skriver nu i TNW att de kommit fram till att även om ett barn spenderar fem timmar per dag framför skärmar så finns inga större tecken på att det är farligt.

I sin studie tittade forskarna på hur tid framför skärmen påverkade barnens sömn, mentala hälsa, beteende och vänskapsrelationer.

Mer skärmtid kunde kopplas till starkare vänskapsband mellan jämnåriga och fler vänner men också koncentrationsproblem, sämre sömn, svårare i skolan och ökad aggression. Studien kunde inte hitta någon koppling mellan skärmtid och ett barns depression eller ångest.

Enligt forskarna är den koppling som studien hittat så begränsad att det inte går att säga att mer skärmtid leder till vare sig positiva eller negativa utfall. Mängden skärmtid kan därför ses som en liten bit i ett större pussel.

Som underlag för studien har forskarna analyserat data från 12 000 deltagare i Adolescent Brain Cognitive Development Study, som är den längsta studien av sitt slag i USA.

Deltagarna i studien var mellan 9 och 10 år och från en rad olika bakgrunder, inkomstnivåer och etniska grupper.

Du kan ta del av forskarnas resultat här.

Läs också: Nu kan ögonsjukdomar identifieras med hjälp av AI