I sin Content Removal Transparency-rapport för första halvan av 2021 skriver Google att de mottagit allt fler förfrågningar om att ta bort innehåll från regeringar som instiftat nya lagar. Något som först uppmärksammades av Zdnet.

”Lagarna skiljer sig åt mellan länder och regioner, och kräver att en rad olika typer av innehåll tas bort – från hatiskt innehåll och obsceniteter, till medicinskt felaktig information och kränkningar mot integritet och immaterialrätter,” skriver Googles vice president för "Trust and Safety" David Graff.

Han skriver också att trots att borttagandet av innehåll ofta kopplas ihop med förtryckande regimer så är förfrågningarna långt ifrån begränsade till sådana länder.

De tio länderna som gör flest förfrågningar om att innehålla ska tas bort är Ryssland, Indien, Sydkorea, Turkiet, Pakistan, Brasilien, USA, Australien, Vietnam och Indonesien.

Läs också: Google satsar på att skydda högriskanvändare från cyberattacker