Det är Sveriges Ingenjörer som undersökt löneskillnaderna i ingenjörskåren mellan kvinnor och män, och i rapporten Rön om lön och kön konstaterar att ”kvinnor inom de flesta branscher och inriktningar tjänar flera tusen kronor mindre än män”.

– Många ingenjörsarbetsgivare pratar gärna om att de vill att fler kvinnor ska bli ingenjörer. Om arbetsgivarna menar allvar måste de se till att kvinnor får möjligheter till en bra karriär och löneutveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer i en kommentar.

Bland annat inom teknikområden som är centrala för klimatomställningen är skillnaderna stora och uppgår till mellan 4000 och 8000 kronor, ibland ännu mer, konstateras i rapporten.

Det gäller inriktningar som elektro/energi, kemi och bygg.

Detta samtidigt som företagen måste kunna rekrytera ingenjörer för att klara klimatomställningen, påpekar Ulrika Lindstrand:

– Andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna inom energi- och elektroteknik är bara tjugo procent. Förmågan att attrahera ingenjörer är helt avgörande om företagen ska klara klimatomställningen.

– Därför är det lika märkligt som beklämmande att kvinnliga ingenjörer med de här kompetenserna värderas lägre. Det borde ligga i varje arbetsgivares intresse att både höja lönen och andelen kvinnor som vill läsa de här inriktningarna.

En förklaring till löneskillnaderna som ges i rapporten är att män oftare har högre positioner men även när befattning och ansvar är mer lika återfinns kvinnor i den lägre delen av lönespannet.

Rapporten bygger på lönestatistik från totalt 72 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Bland högskoleingenjörer tjänar kvinnor i snitt 43 200 kronor i månaden jämfört med 47 000 kronor för män.

Bland civilingenjörer är den genomsnittliga månadslönen för kvinnor 50 600 kronor och för män 56 700 kronor.