Det var 2019 som regeringen tillsatte it-driftsutredningen, som går under namnet ”säker och kostnadseffektiv it-drift i den offentliga förvaltningen” och som bestod av två delar.

Dels att tydliggöra de rättsliga förutsättningarna för molntjänster i offentlig sektor och dels att utreda förutsättningarna för en samordnad statlig it-drift.

I början av året redovisades den första delen om molntjänster av regeringens särskilde utredare Annelie Roswall Ljunggren.

Den andra delen om förutsättningarna för samordnad statlig it-drift skulle egentligen ha redovisats i mitten av oktober, men har nu förlängts till den 15 december, uppger regeringskansliet i ett tilläggsdirektiv till utredningen.

Det här andra gången som uppdraget förlängs. Från början skulle förutsättningarna för en samordnad statlig it-drift ha redovisats den 31 maj i år.