Regelverket Digital Markets Act, DMA, som förbereds inom EU syftar till att öka konkurrensen genom att minska techjättarnas dominans.

Men ett område som riskerar att falla utanför regleringen är molnmarknaden enligt en ny studie som gjorts av Frederic Jenny, ordförande för Organisation for Economic Cooperation and Development's Competition Committee, rapporterar Reuters.

I studien pekas på att det finns risk att vissa företag potentiellt kan använda sig av orättvis prissättning eller göra det tekniskt svårt att byta leverentör för kunderna. Av de runt 25 företag han intervjuat som använder molntjänster så finns en oro över att leverantörer kombinerar mjukvaruprodukter med sin molninfrastruktur för att göra konkurrerande produkter antingen mindre attraktiva eller dyrare.

Enligt Frederic Jenny kan molninfrastruktur visserligen kan falla inom ramen för det nya regelverket men att vissa av molntjänsterna inte tycks omfattas, exempelvis Google Cloud IBM Cloud och Salesforce.

Under andra kvartalet i år var AWS den ledande molnleverantören följt av Microsoft Azure och Google Cloud enligt marknadsundersökningsföretaget Statista. Andra större aktörer är IBM Cloud, Alibaba Cloud, Salesforce och Oracle.