Det har varit många krisande turer kring Ambience Group, som tidigare ägt Teknikmagasinet och Digital Inn, samt tillbehörsdistributören Isolda. I maj skrev vi om att även Isolda var på fallrepet, inte minst efter att man anklagats för momsfiffel med 27 miljoner i obetalda skatteskulder som följd.

Och nu har bolaget försatts i konkurs på egen begäran vid Jönköpings tingsrätt. Sedan sist har den krisande verksamheten dock hunnit med att byta namn, till Nordisk Förbrukningsdistribution AB.

”Bakgrunden till konkursansökan är att det står klart att bolaget inte rätteligen kan betala sina skulder i den takt de förfaller och att bolaget därför är på obestånd. Det antecknas samtidigt att det iråkade tillståndet inte endast är tillfälligt”, skriver bolaget i sin konkursansökan.

Men en del av Isoldas verksamhet kommer att leva vidare, eftersom en annan distributör, Tura Scandinavia, förvärvat den del som jobbar med förbrukningsartiklar inom området bläck och toner.

Det innebär konkret att leverantörer, varumärken, lager och delar av personalen flyttats över till Tura Scandinavia, som inte tidigare haft bläck och toner i sin produktportfölj. Bolaget påpekar att det varit efterlängtat eftersom de flesta kunder behöver den typen av produkter och att många strävar efter att minimera antalet leverantörer.

– Det känns bra och vi är mycket glada över att ha gått i mål med detta förvärv. Förbrukningsartiklar såsom bläck och toner är något som vi alltid saknat i vår portfölj. Med den erfarenhet Isolda besitter inom detta område kombinerat med vår egen storlek och styrka, ser vi stora möjligheter att återta stora delar av den omsättning som Isolda under senare år tappat, säger Tura Scandinavias vd Stefan Eriksson.

– Jag är säker på att de flesta känner till Tura Scandinavia samt att det stora flertalet redan har kundnummer och köper produkter från dem. Att vår affär vad gäller förbrukningsartiklar nu landar i det bolaget, känns som en väldigt bra lösning för både våra kunder och våra leverantörer, säger Marcus Andersson på Ambience Group om den nya ägaren.