Många människor litar på tekniken som ett sätt att få hjälp med sina karriärer enligt en undersökning som Oracle gjort. I studien har 14 600 anställda, HR-chefer och chefer på olika nivåer i 13 länder runt om i världen – dock inte Sverige – deltagit.

85 procent av de tillfrågade vill ha hjälp av teknik för att på olika sätt lyfta sina karriärchanser. 36 procent av dem tänker sig hjälp med att identifiera vilka färdigheter de behöver utveckla, 36 procent vill få rekommendationer på sätt som de kan lära sig nya färdigheter och 32 procent vill att nästa steg mot karriärmålet pekas ut.

Tilltron till att AI-robotar kan ge bra karriärstöd är hög. 82 procent tror att de kan få bättre råd från en robot än från en människa. 37 procent uppger att de tror att roboten ger opartiska rekommendationer, 33 procent att de kan ge snabba svar på karriärfrågor och 32 procent tänker sig att de kan hjälpa dem att hitta jobb som passar deras kompetens.

Och 75 procent uppger att robotens rekommendationer skulle kunna få dem att göra livsförändringar

46 procent tror dock att människor är bättre på att ge stöd som baserar sig på deras erfarenheter, 44 procent tror att människor är bättre på att identifiera styrkor och svagheter och 41 procent tror att människor lättare kan se vad som passar ens personlighet och inte bara titta på det cv man har.