Stockholmsbaserade Nogui, som jobbar med tjänster inom containers, applikationsdrift och cybersäkerhet, är Ivers senaste förvärv. Bolagets kunder finns främst inom hälsa och sjukvård, och för Iver innebär köpet också ett tydligt steg in i vårdsektorn. Men siktet är också inriktat på andra kunder som jobbar med regelefterlevnad och informationssäkerhet.

– Det här gör att vi får ett ben till, säger Ivers vd Carl-Magnus Månsson om klivet in i vårdsektorn, och han ser fram emot att jobba ännu närmare med Nogui.

– Vi har jobbat lite med dem tidigare. Kulturellt och kompetensmässigt är det här ett jättefint förvärv.

Nogui, som har runt 20 anställda, levererar idag tjänster till statliga verksamheter, som i sin tur levererar tjänsterna till landets olika regioner. Men man jobbar även direkt med enskilda regioner och med ett antal it-bolag som levererar vårdplattformar.

– Vi är imponerade över Noguis förmåga att leverera avtalsbundna, moderna tjänster till kunder inom vård och hälsa med höga krav på informationssäkerhet. Vi delar inte bara förmågan att leverera moderna lösningar, vi har också en samsyn när det gäller modern tjänsteutveckling som hjälper våra kunder att driva digital transformation. Vi ser fram emot att Nogui nu blir en del av Iver och att vi tillsammans hjälper våra kunder att stänga gapet mellan aspiration och implementation, säger Carl-Magnus Månsson, som bjuder på sitt standardsvar på frågan hur mycket Iver betalar:

– Precis vad det är värt, och den här gången är det värt ganska mycket för oss. Vi är nöjda och de är nöjda.

Att man är nöjda på Nogui också bekräftas av vd och grundare Patrik Dahlman.

– Jag ser samgåendet med Iver som ett naturligt steg för att kunna möta ett växande behov hos våra kunder. Ivers starka kompetens och bredd inom infrastruktur som kod och säkra drift- och molntjänster kompletterar Noguis erbjudande, säger han.