Nästan 95 procent av alla svenska hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband. De återstående fem procenten handlar till stor del om boende i glesbygd. Där är det dyrt att gräva ner fiber och marknaden är inte så intresserad av att göra det.

Samtidigt säger regeringens bredbandsmål att alla ska ha snabbt bredband senast 2025.

För att klara det sätts nu hoppet till satelliter – en teknik som Post- och telestyrelsen, PTS. pekat ut som viktig för att nå ut till de sista hushållen med uppkopplingshastighter upp till 100 Mbit/s.

– Vi är öppna för alla tekniker som kan bidra till att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband. Satellit utgör här en spännande teknik som skulle kunna användas för att nå de sista hushållen och företagen, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman, i en kommentar.

Och nu får PTS i uppdrag av regeringen att analysera om satelliter kan vara ett sätt att nå målet och också lämna förslag till åtgärder som kan göra det möjligt för fler att få bredband med hjälp av satelliter. Uppdraget ska redovisas en första gång den 31 mars och sutredovisningen ska vara klar den sista augusti nästa år.