Nya funktioner läggs till i allt snabbare takt i den mjukvara som används på företag – det gäller att hänga med konkurrenterna. Men det innebär ofta också en sämre användarupplevelse och att produkterna blir allt för komplexa konstaterar Craig Roth, forskningsledare på analysföretaget Gartner.

I en ny undersökning har Gartner frågat nära 5 000 personer i verksamheter med över 100 anställda i USA, Frankrike. Tyskland och Singapore och 60 procent uppger att de varit frustrerade över ny mjukvara under de senaste två åren. 56 procent har önskat att ledningen skulle gå in och byta tillbaka till det gamla systemet.

Frustrationen är också så pass tydlig att 81 procent av företagens användare valt egna sätt att hantera mjukvara som de upplevt positivt eller negativt. Exempelvis har 40 procent valt att bara använda ett minimum av funktioner i ett program som de har en negativ upplevelse av – medan 41 procent fördjupar sig extra i program som de är positiva till.

När användare ignorerar avancerade funktioner får leverantörerna mindre inflytande och får svårare att säkra merförsäljning eller förnyelse enligt Craig Roth.

Samtidigt visar Gartner-undersökningen att 34 procent av användarna säger att deras it-avdelning låter dem välja det mesta av den mjukvara som de använder. I vissa fall kan de också själv köpa den via personliga kreditkort eller företagskreditkort.

– Med saas-intäkter som växer snabbare än den övergripande mjukvaruindustrin, befinner sig leverantörer alltmer i en kontinuerlig köpcykel, säger Craig Roth.

Det gör också UX till en kärnkompetens för att göra användarupplevelsen så bra som möjligt i stället för att fokusera på nya funktioner som skapar komplexa produkter och en dålig användarupplevelse.