De totala investeringarna i molninfrastruktur landade på rekordhöga 49,4 miljarder dollar under tredje kvartalet.

Molntjänster påverkas fortfarande positivt av alla digitaliseringssatsningar som görs för att upprätthålla verksamheter under pandemirelaterade störningar. Det konstaterar analysföretaget Canalys i sin senaste rapport om den globala infrastrukturmarknaden.

Som ett svar på det här och för att möta den stora efterfrågan expanderar molnleverantörerna sina datacentersatsningar geografiskt.

Dock är effekten av den globala chippbristen överhängande och högre priser kommer att påverka de största leverantörerna.

De stora molnleverantörerna satsar hårdare på utveckla branschspecifika tjänsteportföljer och försöker expandera sina försäljningskanaler för att få ut de olika verktygen och produkterna på marknaden.

Amazon Web Services har 32 procent av den totala molninfrastrukturmarknaden, och växte under tredje kvartalet med 39 procent på årsbasis.

De lanserade nyligen AWS for Health, som både innehåller branschspecifika erbjudanden till hälso- och sjukvård, men också säkerhets- och regelefterlevnadslösningar. Detta koncept har gjort avtryck i USA och Storbritannien där de vunnit viktiga affärer.

Microsoft Azure är näst största molnleverantör med en marknadsandel på 21 procent och en tillväxt på 50 procent. De har under kvartalet släppt nya produkter som riktar sig mot finansiella tjänster och tillverkningsindustri.

Google Cloud är tredje störst med åtta procent av marknaden och en tillväxt på 54 procent. Även Google har satsat på specifika vertikaler och fördjupat sin branschexpertis bland annat med nya partnerskap inom cybersäkerhet.

Övriga leverantörer står för 39 procent av marknaden.