En ny undersökning genomförd i USA av utbildningsföretaget O'Reilly visar på att utvecklare som kodar i Rust har den högsta genomsnittslönen jämfört med utvecklare som arbetar i andra programmeringsspråk. Andraplats på listan var Go följt av Scala.

O'Reilly konstaterar att det även råder stor efterfrågan på Python-programmerare och att undersökningen visar på att Python är det mest förekommande språket. Rust och Go har en mindre efterfrågan men också en betydligt mindre tillgång. Något som kan förklara den högre snittlönen.

Som språk har Rust hyllats för att vara minneseffektivt, säkert och enkelt. Samtidigt kan det vara krävande eftersom utvecklaren måste investera tid i att lära sig behärska språkets abstraktioner för minneshantering.

Läs också: Rust eller Go – vilket ska man välja?