Jotta är en norsk molntjänstleverantör med stora nordiska ambitioner. Idag meddelar man att man köpt svenska Storegate. Tidigare har man också köpt det norska fildelningsbolaget Filemail.

– Efterfrågan av Storegates svenska molntjänster är mycket stort och vi växer inom både sme- och enterprisemarknaden. Men vår ambition är att växa ännu snabbare, både vad det gäller tjänstebredd och geografiska marknader. Vi har därför sökt efter en strategisk partner till Storegate under en tid. En partner som kan bidra till fortsatt expansion på flera nivåer och som kan stå bakom Storegates erbjudande och regelefterlevnad enligt GDPR inom EES-området. Denna partner är nu funnen och idag genomfördes en affär där Jotta AS köper 100 procent av aktierna i Storegate, säger Storegates vd Matz Karlsson om affären och han ser fram emot att arbeta tillsammans.

– Med Jotta får vi en ägare som satsar för att bli en molnleverantör att räkna med framöver. Vi är mycket stolta över att vara en del i denna satsning. Men framför allt är vi glada över att kunna fortsätta vårt arbete med att säkra svenska företags data i ett högre tempo och med ännu större trovärdighet som leverantör.

Affären med Jotta innebär att Storegate numera ingår i en koncern med drygt 1,8 miljoner användare, och en total omsättning som ligger runt 100 miljoner kronor. Totalt har bolagen i koncernen 60 anställda.

– Storegate passar väldigt bra in i vårt bygge och vi är mycket imponerade över vad bolaget åstadkommit hittills. Storegate kommer att drivas vidare som ett eget bolag precis som vanligt och strategin med Storegates svenska molntjänster ligger fast. Den enda förändringen som sker är att det tillsätts en ny styrelse där jag tillträder som styrelseordförande, säger Roland Rabben, vd på Jottacloud om sina nya svenska kollegor.