Boken Laziness does not exist har lämnat tydliga positiva spår på båda läsarna, trots att ingen kanske kände sig exakt i målgruppen från start. Lyssna på hjärnan när den säger att den bara vill titta på tv! Vad är det som gör att det skulle vara så mycket bättre att läsa en bok än att se på tv? Och varför måste man hålla på och avsluta saker hela tiden?

Kristoffer gör intressanta jämförelser mellan amerikansk och europeisk öppen källkodskultur.

Både Kristoffer och Fredrik verkar ha fått med sig en lugnare inställning till jobb, arbetsuppgifter och arbetstid av att läsa boken.

Därefter funderas det vidare på hem- eller distansjobbets vara eller inte vara. Fredrik har ambitionen att vara mer på kontoret men misslyckas. Kristoffer har ambitionen att vara på kontoret mindre men misslyckas. Fredrik funderar över asynkront jobb och vad det innebär – Kristoffer är för och har många tankar. Allt hör inte hemma i Slack, speciellt inte om man sitter på distans och ska jobba asynkront.

Sist men inte minst: Scrum och processer! Fredrik har nyss blivit certifierad scrummästare och har funderingar över hur scrumguiden är skriven, vad den gäller att fokusera på, och varför det är så. De diskuterar också hur och vad man faktiskt behöver ha processer till. Skulle det funka att bara ha processer för det som behöver styras upp just nu? Hur ser vi till att vi motiveras av rätt krafter?

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack@tobiashieta@iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!