EU-kommissionen har dragit igång tre arbetsprogram inom ramen för Digital Europe. Finansieringen ligger på 1,98 miljarder euro, nära 20 miljarder kronor, och programmen sträcker sig till slutet av 2022 och 2023.

Det största programmet, som får 1,38 miljarder euro, knappt 14 miljarder kronor, omfattar investeringar inom AI, molnet, infrastruktur för kvantkommunikation, avancerad digital kompetens och en bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället och sträcker sig till slutet av 2022.

De andra två programmen löper till 2023. Det ena har fokus på cybersäkerhet och finansieras med 269 miljoner euro, nästan tre miljarder kronor, och det andra programmet gäller uppbyggnad och drift av nätverket av europeiska digitala innovationshubbar och har en budget på 329 miljoner euro, omkring 3,3 miljarder kronor.

Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, säger i en kommentar att detta är Europas digitala decennium.

– Till 2030 kommer data, moln, edge och kvantdatorer att driva industriell och samhällelig innovation och skapa nya affärsmodeller. Investeringen på två miljarder euro som tillkännages i dag gör det möjligt för europeiska företag – av alla storlekar och framför allt nystartade företag – att ta vara på möjligheter på snabbt växande marknader. Det kommer också att ge europeiska medborgare de färdigheter som behövs för att trivas i en säker digital miljö. Detta stärker vår tekniska suveränitet.