Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, Europol, har nu släppt sin IOCTA (Internet Organised Crime Threat Assessment)-rapport för 2021.

I den skriver Europol att ransomware-gängen blivit ”allt mer hänsynslösa och metodiska i sitt modus operandi”. Något som också syns i antalet ransomware-utbetalningar som ska ökat med 300 procent bara mellan 2019 och 2020.

Tidigare år har Europol noterat att allt fler gäng börjat använda sig av dubbla utpressningsmetoder genom att stjäla offers data och hota med att publicera den. Under de tolv senaste månaderna har metoderna också utvidgats till att kallringa journalister, offrets kunder, samarbetspartners och anställda.

Många skadeprogram kopplade till ransomware-attacker utför också överbelastningsattacker mot offren för att försöka tvinga dem att betala.

Europol noterar också att angriparna har blivit mer fokuserade. Istället för att ha en bred anfallsfront så lägger de nu allt oftare sina resurser på ett fåtal utvalda offer. Vanligtvis går de på privata företag, sjukvårds- och utbildningssektorn, kritisk infrastruktur och myndigheter.

Läs också: Så skademinimerar du dataintrång – en checklista