Initiativet Paris Call for Trust and Security in Cyberspace startades av den franske presidenten Emmanuel Macron i samband med Unescos Internet Governance forum och Paris fredsforum 2018.

Avtalet syftar till att skapa internationella regler kring cybersäkerhet och krigföring. Det handlar om att sätta gränser för cyberattacker mot andra stater.

Det bygger på nio grundprinciper – bland annat att inte attackera infrastruktur som påverkar människors liv, skydda internet, inte hacka elektroniska val, inte hacka affärshemligheter och inte sprida skadlig mjukvara.

I veckan anslöt sig också USA och EU till avtalet. Det innebär att runt 80 länder och ett 100-tal teknikföretag, bland dem Microsoft, Google, Facebook, IBM, HPE, SAP och Oracle.

Avtalet har dock ännu inte skrivits under av länder som Kina och Ryssland.

Vita huset skriver i en kommentar till beslutet att det återspeglar Biden-Harris-administrationens prioritet att förnya och stärka USA:s engagemang med det internationella samfundet i cyberfrågor.

Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger i ett tal att det ”är ett åtagande att arbeta med er alla för att återta internet som en kraft för det goda. Det är ett åtagande att göra de värderingar vi värnar om offline också respekterade online”.