IBM och Amazon ska nu samarbeta för att utvidga dataverktyg som oljeföretag kan använda för att hantera en rad olika typer av data.

Under 2018 tog Amazon tillsammans med Shell fram teknik för att digitalisera data från över ett århundrade av oljeproduktion till ett standardformat. Denna teknik delas nu öppet mellan oljeföretagen genom molndatacenter. IBM har genom sin teknik Openshift nu också sett till att länder som inte har några Amazon-datacenter kan använda dataverktygen för att göra sin verksamhet mer effektiv.

Enligt Bill Vass vid AWS ska dataverktygen också göra det enklare för oljeföretag att lägga till tillgångar från annat än fossila bränslen, så som vind och sol. Detta eftersom förnybara energikällor kräver att du känner till produktionen vid olika platser och tider.

– I samband med att de går över till att bli energiföretag så gör detta det lättare för dem, eftersom de kommer ha alla vinddata, solenergidata och överföringsledningsdata, där också, säger Bill Vass till Reuters.