Department of Homeland Security, USA:s myndighet för inrikes säkerhet, ansvarar för att svara på stora cyberattacker mot amerikansk infrastruktur. Och nu har myndigheten dragit igång ett rekryteringsprogram – Cybersecurity Talent Management System – för att få in kompetens, rapporterar Zdnet.

Målet är att anställa 150 prioriterade roller. Men för att verkligen lyckas i den stenhårda konkurrensen om säkerhetsexperter drar myndigheten upp lönenivån rejält.

Löneintervallet har en övre gräns på 255 800 dollar per år, nästan 2,3 miljoner kronor, och det är i nivå med USA:s vicepresident. För vissa begränsade uppgifter kan lönen gå upp till 332 100 dollar, nära tre miljoner kronor.

Områden där myndigheten söker expertis är sådant som incidentrespons, riskanalys, sårbarhetsdetektering och bedömning, underrättelse och utredning och kriminalteknik.