Att kontantanvändandet minskar till förmån för betalappar har varit en tydlig trend under flera år – men nu föredrar svenskarna betalappar före kontanter i samtliga betalsituationer. Detta enligt den riksomfattande undersökningen ”Sverige betalar” som görs bland 1000 svenskar.

– Vi har länge kunnat se hur kontantanvändandet minskat parallellt med att användandet av betalappar ökat, men i år ser vi för första gången hur betalappar går om kontanter i samtliga betalsituationer vilket är en unik händelseutveckling, säger Lukas O Berg, vd på undersökningsföretaget Insight Intelligence.

Det här är nionde året som undersökningen görs, och under den här tiden har svenskarnas betalvanor förändrats kraftigt. Det illustreras särskilt tydligt i situationer som traditionellt varit förknippade med att man betalar med kontanter. Till exempel har andelen svenskar som föredrar kontanter vid torghandel minskat från 83 procent till 17 procent mellan 2013 och 2021.

När det gäller att betala till en vän har utvecklingen gått från 55 procent till 6 procent och vid parkering från 38 procent till 3 procent.

Vidare visar undersökningen att svenskarna är snabba med att ta till sig nya betalmetoder, där 84 procent uppger att de betalar kontaktlöst med sitt kort när det går. Det är en ökning med 60 procentenheter de senaste fem åren.

Så många som 85 procent är också positiva till självutcheckning, alltså att man själv skannar sina varor i butikerna.

Undersökningen har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Coop, Trivec, Loomis Pay och Walley.

Läs även: När slutar handeln med kontanter? Nu finns det ett datum för det.